05.04
2:33:38 πμ

Under specific cash-or-nothing, currency traders can created some permanently fixed amount pointing to cash inside case the option expires, while living in asset-or-nothing pledges to

      Εορτολόγιο
      Πρωτοσέλιδα εφημερίδων
      Online χρήστες